Дарек: Бишкек ш., Логвиненко көч. 8

Суроолор боюнча: +996 (312) 30 07 53

Суроолор боюнча:

+996 (312) 30 07 53

Дарек:

Бишкек ш., Логвиненко көч. 8

Дш - Жм:

8:30 - 16:45

1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары.

2005-жылдын 13-августундагы №149 “Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

2017-жылдын 28-апрелиндеги №70 “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-июнундагы №352 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Коомдук саламаттык сактоо боюнча координациялык кеңеш жөнүндө” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 25-апрелиндеги №296 “«Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндө», «Кыргыз Республикасында мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жүзөгө ашыруу жөнүндө” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “2017-жылдын 20-октябрындагы №683 “ВИЧке байланыштуу психосоциалдык кеңеш берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-декабрындагы №852 “2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасында АИВ-инфекциясын жеңүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы жөнүндө” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-июнундагы №274 “Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын улуттук тизмесин бекитүү жөнүндө” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-ноябрындагы №538 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-августундагы № 489 "Социалдык чөйрөдө иштеген техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын кызматтык маяналарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу” Токтому

3. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин буйруктары.

Жалпы маселелер боюнча:

КР Саламаттык сактоо министринин 2010-жылдын 21-январындагы №28 “СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча облустук борбор тууралуу Типтүү Жобону бекитүү жөнүндө” буйругу

КР Саламаттык сактоо министринин 2018-жылдын 20-июлундагы №520 “КР Саламаттык сактоо министрлигинин 2004-жылдын 15-мартындагы №117 “КР саламаттык сактоо уюмдарынын персоналдар типтеринин коддорун, кызмат орундардын коддорун, адистиктер коддорун жана кызматкерлердин кызмат орундарынын коддорунун адистик коддоруна шайкеш келүү тизмесин бекитүү жөнүндөгү" буйругуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө” буйругу

КР Саламаттык сактоо министринин 2018-жылдын 19-декабрындагы №844 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-ноябрындагы №538 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-августундагы №489 “Социалдык чөйрөдө иштеген техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын кызматтык маяналарын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун ишке ашыруу жөнүндө” буйругу

КР Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 9-сентябрындагы №881 “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык заказдын чегинде калктын негизги топтору үчүн кызматтык стандарттарды бекитүү жөнүндө” буйругу

КР Саламаттык сактоо министринин 2020-жылдын 4-августундагы №586 “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык заказдын алкагында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук пайдалуу долбоорлоруна конкурс өткөрүү жана ишке ашыруу боюнча Колдонмону бекитүү жөнүндө” буйругу

Лабораториялык диагностика маселелери боюнча:

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2017-жылдын 26-октябрындагы №964 “ВИЧ-илдетинин лабораториялык диагностикасы” жана “ВИЧ-илдетин диагноздоо боюнча лабораторияларды баалоо боюнча Колдонмону бекитүү жөнүндө” буйругу.

Тестирлөө жана консультация берүү маселелери боюнча:

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 17-апрелиндеги №530 “Кыргыз Республикасында адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусуна экспресс-тестирлөө программасын бекитүү жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 12-июнундагы №678 “Клиникалык жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча ВИЧ илдетин текшерүүнү кеңейтүү жөнүндө” буйругу.

Дарылоо жана диспансердик байкоо маселелери боюнча:

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2017-жылдын 10-октябрындагы №903 “Медициналык жардамдын амбулатордук жана стационардык деңгээлдери үчүн ВИЧ илдети боюнча клиникалык протоколдорду бекитүү жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2018-жылдын 15-мартындагы №191 “ВИЧ жана С вирустук гепатитине чалдыккан бейтаптарды С вирустук гепатитин түздөн-түз таасир этүүчү вируска каршы препараттар менен дарылоо менен камсыз кылуу жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министинин 2018-жылдын 27-апрелиндеги №300 “ВИЧ менен жашаган адамдарды В вирустук гепатитине каршы эмдөө жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 22-апрелиндеги №542 “Кыргыз Республикасында иммуножетишсиздигинин вирусу менен жашаган адамдарга медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү борбордон ажыратуу механизмдерин бекитүү жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 16-июлундагы №772 “ВИЧ менен жашаган адамдарга жана калктын негизги топторуна карата стигманы жана басмырлоону жеңүү үчүн коммуникациялык стратегияны жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2020-жылдын 14-августундагы №622 “Саламаттык сактоо уюмдарында жана жамааттар аркылуу антиретровирустук (АРВ) дары-дармектерин берүү жана жеткирүү боюнча Стандарттык иштөө жол-жоболорун бекитүү жөнүндөгү” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2020-жылдын 25-сентябрындагы №759 “Кыргыз Республикасында клиникалык колдонмолорду/протоколдорду бекитүү жөнүндө” буйругу.

1. Законы Кыргызской Республики.

Закон Кыргызской Республики от 13 августа 2005 года № 149 «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике».

Закон Кыргызской Республики от 28 апреля 2017 года № 70 «О государственном социальном заказе».

2. Постановления Правительства Кыргызской Республики.

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 июня 2014 года № 352 «О Координационном совете по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики».

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 апреля 2006 года № 296 «О реализации законов Кыргызской Республики «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике», «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О государственных пособиях в Кыргызской Республике».

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 октября 2017 года № 683 «Об утверждении Положения о порядке проведения психосоциального консультирования в связи с ВИЧ».

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2017 года № 852 «О Программе Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы».

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2018 года № 274 «Об утверждении национальных перечней жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий».

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 ноября 2018 года № 538 «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении должностных окладов технического и младшего обслуживающего персонала, занятого в социальной сфере" от 23 августа 2011 года № 489».

3. Приказы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

По общим вопросам:

Приказ МЗ КР от 21 января 2010 года N 28 «Об утверждении Типового Положения об областном центре профилактики и борьбы со СПИДом».

Приказ МЗ КР от 20 июля 2018 года № 520 «О внесении дополнений в приказ Министерства здравоохранения КР от 15.03.2004 г. № 117 "Об утверждении кодов типов персонала, кодов должностей, кодов специальностей и списка соответствия кодов должностей кодам специальностей работников организаций здравоохранения КР"».

Приказ МЗ КР от 19 декабря 2018 года № 844 «О реализации постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении должностных окладов технического и младшего обслуживающего персонала, занятого в социальной сфере" от 23 августа 2011 года № 489» от 19 ноября 2018 года № 538».

Приказ МЗ КР от 9 сентября 2019 года № 881 «Об утверждении стандартов услуг для ключевых групп населения в рамках государственного социального заказа в Кыргызской Республике».

Приказ МЗ КР от 4 августа 2020 года № 586 «Об утверждении Руководства по проведению конкурса и реализации общественно полезных проектов Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в рамках государственного социального заказа в Кыргызской Республике».

По вопросам лабораторной диагностики:

Приказ МЗ КР от 26 октября 2017 года № 964 «Об утверждении руководств "Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции" и "Руководство по оценке лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции"».

По вопросам тестирования и консультирования:

Приказ МЗ КР от 17 апреля 2019 года № 530 «Об утверждении Программы по экспресс-тестированию на вирус иммунодефицита человека в Кыргызской Республике».

Приказ МЗ КР от 12 июня 2019 года № 678 «О расширении тестирования на ВИЧ-инфекцию по клиническим и эпидемиологическим показаниям».

По вопросам лечения и диспансерного наблюдения:

Приказ МЗ КР от 10 октября 2017 года № 903 «Об утверждении клинических протоколов по ВИЧ-инфекции для амбулаторного и стационарного уровней оказания медицинской помощи».

Приказ МЗ КР от 15 марта 2018 года № 191 «О предоставлении пациентам, живущим с ВИЧ и вирусным гепатитом C лечения вирусного гепатита C противовирусными препаратами прямого действия».

Приказ МЗ КР от 27 апреля 2018 года № 300 «О проведении вакцинации против вирусного гепатита B лицам, живущим с ВИЧ».

Приказ МЗ КР от 22 апреля 2019 года № 542 «Об утверждении механизмов децентрализации медицинских услуг лицам, живущим с вирусом иммунодефицита в Кыргызской Республике».

Приказ МЗ КР от 16 июля 2019 года № 772 «Об утверждении коммуникационной стратегии по преодолению стигмы и дискриминации по отношению к ЛЖВ и ключевым группам населения и Плана мероприятий по ее реализации».

Приказ МЗ КР от 14 августа 2020 года № 622 «Об утверждении Стандартных операционных процедур (СОП) доставки и выдачи антиретровирусных (АРВ) препаратов в организациях здравоохранения и на базе сообществ».

Приказ МЗ КР от 25 сентября 2020 года № 759 «Об утверждении клинических руководств/протоколов в Кыргызской Республике».