Дарек: Бишкек ш., Логвиненко көч. 8

Суроолор боюнча: +996 (312) 30 07 53

Суроолор боюнча:

+996 (312) 30 07 53

Дарек:

Бишкек ш., Логвиненко көч. 8

Дш - Жм:

8:30 - 16:45

1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары.

2005-жылдын 13-августундагы №149 “Кыргыз Республикасындагы АИВ/КИЖС жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

2017-жылдын 28-апрелиндеги №70 “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-июнундагы №352 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Коомдук саламаттык сактоо боюнча координациялык кеңеш жөнүндө” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 25-апрелиндеги №296 “«Кыргыз Республикасындагы АИВ/КИЖС жөнүндө», «Кыргыз Республикасында мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жүзөгө ашыруу жөнүндө” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “2017-жылдын 20-октябрындагы №683 “АИВге байланыштуу психосоциалдык кеңеш берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-декабрындагы №852 “2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасында АИВ-инфекциясын жеңүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы жөнүндө” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-июнундагы №274 “Жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын улуттук тизмесин бекитүү жөнүндө” Токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-ноябрындагы №538 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-августундагы № 489 "Социалдык чөйрөдө иштеген техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын кызматтык маяналарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу” Токтому

3. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин буйруктары.

Жалпы маселелер боюнча:

КР Саламаттык сактоо министринин 2010-жылдын 21-январындагы №28 “КИЖСтин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча облустук борбор тууралуу Типтүү Жобону бекитүү жөнүндө” буйругу

КР Саламаттык сактоо министринин 2018-жылдын 20-июлундагы №520 “КР Саламаттык сактоо министрлигинин 2004-жылдын 15-мартындагы №117 “КР саламаттык сактоо уюмдарынын персоналдар типтеринин коддорун, кызмат орундардын коддорун, адистиктер коддорун жана кызматкерлердин кызмат орундарынын коддорунун адистик коддоруна шайкеш келүү тизмесин бекитүү жөнүндөгү" буйругуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө” буйругу

КР Саламаттык сактоо министринин 2018-жылдын 19-декабрындагы №844 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-ноябрындагы №538 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-августундагы №489 “Социалдык чөйрөдө иштеген техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын кызматтык маяналарын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун ишке ашыруу жөнүндө” буйругу

КР Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 9-сентябрындагы №881 “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык заказдын чегинде калктын негизги топтору үчүн кызматтык стандарттарды бекитүү жөнүндө” буйругу

КР Саламаттык сактоо министринин 2020-жылдын 4-августундагы №586 “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык заказдын алкагында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук пайдалуу долбоорлоруна конкурс өткөрүү жана ишке ашыруу боюнча Колдонмону бекитүү жөнүндө” буйругу

Лабораториялык диагностика маселелери боюнча:

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2017-жылдын 26-октябрындагы №964 “АИВ-илдетинин лабораториялык диагностикасы” жана “АИВ-илдетин диагноздоо боюнча лабораторияларды баалоо боюнча Колдонмону бекитүү жөнүндө” буйругу.

Тестирлөө жана консультация берүү маселелери боюнча:

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 17-апрелиндеги №530 “Кыргыз Республикасында адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусуна экспресс-тестирлөө программасын бекитүү жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 12-июнундагы №678 “Клиникалык жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча АИВ илдетин текшерүүнү кеңейтүү жөнүндө” буйругу.

Дарылоо жана диспансердик байкоо маселелери боюнча:

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2022-жылдын 16-мартындагыдагы №335 “Медициналык жардамдын амбулатордук жана стационардык деңгээлдери үчүн АИВ илдети боюнча клиникалык протоколдорду бекитүү жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2017-жылдын 10-октябрындагы №903 “Медициналык жардамдын амбулатордук жана стационардык деңгээлдери үчүн АИВ илдети боюнча клиникалык протоколдорду бекитүү жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2018-жылдын 15-мартындагы №191 “АИВ жана С вирустук гепатитине чалдыккан бейтаптарды С вирустук гепатитин түздөн-түз таасир этүүчү вируска каршы препараттар менен дарылоо менен камсыз кылуу жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министинин 2018-жылдын 27-апрелиндеги №300 “АИВ менен жашаган адамдарды В вирустук гепатитине каршы эмдөө жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 22-апрелиндеги №542 “Кыргыз Республикасында иммуножетишсиздигинин вирусу менен жашаган адамдарга медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү борбордон ажыратуу механизмдерин бекитүү жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2019-жылдын 16-июлундагы №772 “АИВ менен жашаган адамдарга жана калктын негизги топторуна карата стигманы жана басмырлоону жеңүү үчүн коммуникациялык стратегияны жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2020-жылдын 14-августундагы №622 “Саламаттык сактоо уюмдарында жана жамааттар аркылуу антиретровирустук (АРВ) дары-дармектерин берүү жана жеткирүү боюнча Стандарттык иштөө жол-жоболорун бекитүү жөнүндөгү” буйругу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин 2020-жылдын 25-сентябрындагы №759 “Кыргыз Республикасында клиникалык колдонмолорду/протоколдорду бекитүү жөнүндө” буйругу.