Дарек: Бишкек ш., Логвиненко көч. 8

Суроолор боюнча: +996 (312) 30 07 53

Суроолор боюнча:

+996 (312) 30 07 53

Дарек:

Бишкек ш., Логвиненко көч. 8

Дш - Жм:

8:30 - 16:45

СПИД кызматына Республикалык СПИД борбору (“СПИД” РБ), 7 облустук СПИД борбору (СККОБ), Бишкектеги 1 шаардык СПИД борбору (СККШБ) кирет.


ВИЧке аспаптык изилдөө жүргүзүү үчүн бардык региондордо ВИЧти аныктоочу лабораториялар бар (34), анын ичинде жетөө облустук борбордо, 24ү райондук/шаарда аймактык ооруканаларда, үчөө республикалык медициналык уюмдарда жайгашкан.


ВИЧ илдетине медициналык жардамдын географиялык жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында байкоо жүргүзүү жана дарылоо үчүн сиз каттоого туруп, дарылануу үчүн СПИДдин алдын алуу жана ага каршы күрөшүү борборлорунан жана өлкөнүн бардык аймактарындагы үй-бүлөлүк медицина борборлорунан дары-дармектерди алып тура аласыз.

Служба «СПИД» представлена Республиканским центром «СПИД» (РЦ «СПИД»), 7-ю областными центрами «СПИД» (ОЦПБС), 1-городским центром «СПИД» (ГЦПБС) в г. Бишкек. 

Для проведения инструментального обследования на ВИЧ, во всех регионах функционируют лаборатории диагностики ВИЧ (34), в том числе 7 при областных центрах, 24 районных/городских при территориальных больницах, 3 в Республиканских медицинских организациях.

Для наблюдения и лечения с целью обеспечения географической доступности медицинской помощи при ВИЧ–инфекции встать на прием, получить препараты для лечения можно в центрах профилактики и борьбы со СПИДом и в центрах семейной медицины во всех регионах страны. 

Для наблюдения и лечения с целью обеспечения географической доступности медицинской помощи при ВИЧ–инфекции встать на прием, получить препараты для лечения можно в центрах профилактики и борьбы со СПИДом и в центрах семейной медицины во всех регионах страны. 

УЮМДУН ТҮЗҮМҮ

 • КР ССӨМ Республикалык СПИД борбору
 • Бишкек шаары
 • Чүй облусу
 • Талас облусу
 • Ысык-Көл облусу
 • Нарын облусу
 • Жалал-Абад облусу
 • Ош облусу
 • Баткен облусу

КР ССӨМ Республикалык СПИД борбору

Директор

Чокморова Умуткан
Жусуповна

Жум. телефону:

0(312) 30-10-75

Эл. дареги:

rospid@mail.ru

Директордун орун басары

Бекболотов Айбек
Абдылдаевич

Жум. телефону:

0(771) 31-05-11

Эл. дареги:

rospid@mail.ru

КР ССӨМ Республикалык СПИД борбору

Директор

Чокморова Умуткан
Жусуповна

Жум. телефону:

0(312) 30-10-75

Эл. дареги:

rospid@mail.ru

Директордун орун басары

Бекболотов Айбек
Абдылдаевич

Жум. телефону:

0(771) 31-05-11

Эл. почта:

rospid@mail.ru

СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча шаардык борбор

Башкы дарыгер

Карагулова Аида
Шайлообековна

Жум. телефону:

0(312) 43-40-76

Байланыш номурлары

0(312) 48-66-19
0(312) 43-40-76

Эл. дареги:

spid@dz.gov.kg

Чүй облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбор

Башкы дарыгер

Шерекеев Темирбек
Байышович

Жум. телефону:

0(312) 60-73-19
0(3138) 3-06-12

Моб. телефону:

0(703) 40-25-23
0(556) 25-06-67

Эпид. бөлүмдүн башчысы

Токталиева Россия
Шаршеновна

Жум. телефону:

0(312) 60-73-19
0(3138) 3-06-17

Моб. телефону:

0(559) 54-05-59
0(705) 54-05-59

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Бабаева Нурийла
Бабаевна

Жум. телефону:

0(3138) 7-40-18

Моб. телефону:

0(552) 33-81-88
0(705) 33-81-88

ВДЛ башчысы

Исаева Чурек
Орунбасаровна

Жум. телефону:

0(3138) 3-06-14

Моб. телефону:

0(551) 22-96-23
0(700) 27-47-27

Уюштуруу бөлүмүнүн башчысы

Асанова Айнура
Туйгунбековна

Жум. телефону:

0(3138) 3-06-17
0(312) 60-73-19

Моб. телефону:

0(559) 64-42-44
0(700) 60-61-69

Талас облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Алишерова Гульмира
Шайлообековна

Жум. телефону:

0(3422) 5-43-41

Дисп. бөлүмдүн дарыгери

Казыбаева Алтынказ
Осмоновна

Жум. телефону:

0(3422) 5-52-36

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Сыдыков Мирлан
Саякбаевич

Жум. телефону:

0(3422) 5-48-39

Ысык-Көл облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Огоева Шаршакан
Бакыевна

Жум. телефону:

0(3922) 5-97-59

Эл. почта:

ikspid@mail.ru sharshakan@mail.ru

Эпид. бөлүмдүн башчысы

Онгоева Дамира
Керимовна

Жум. телефону:

0(3922) 5-16 64

Эл. почта:

damira.ongoeva@mail.ru

Дисп. бөлүм башчысы

Исаева Чурек
Орунбасаровна

Жум. телефону:

0(3138) 3-06-14

Эл. почта:

chinarakpaeva@mail.ru

Диагностика лабораториясынын башчысы

Акпаева Чынара
Токтогуловна

Жум. телефону:

0(3922) 5-08-58

Эл. почта:

tasbaevazuzum@gmail.com

Нарын облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Бектурсунова Айнагул
Макиловна

Моб. телефону:

0(702) 10-06-60

Жум. телефону:

0(3522) 5-19-42
0(3522) 5-30-54

Эл. дареги:

naryn-spid@mail.ru

Лаборатория башчысы

Касымбекова Майрамкул
Молдакуновна

Моб. телефону:

0(502) 08-67-67

Терапевт дарыгер

Омуралиева Роза
Кожошовна

Моб. телефону:

0(705) 63-02-27

Эпидемиолог дарыгер

Сооронбаев Болот
Жусупович

Моб. телефону:

0(772) 93-76-72

Жалал-Абад облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Сатарова Эльмира
Аскербаевна

Жум. телефону:

0(3722) 6-03-42
0(3722) 2-31-59
0(3722) 2-07-24

Эл. дареги:

aidsja@yandex.com

Эпид. бөлүмдүн башчысы

Матсакова Айзат
Исраиловна

Жум. телефону:

0(3722) 2-07-24

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Ерматова Айжан
Уметалиевна

Жум. телефону:

0(3722) 2-31-59

ВДЛ башчысы

Жолдошбаев Тойгонбай
Сыдыкович

Жум. телефону:

0(3722) 2-15-99

Ош облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Нарматова Эльмира
Балтабаевна

Жум. телефону:

0(3522) 5-51-99
0(3522) 7-16-02

Эл. дареги:

aidsosh1@gmail.com

Башкы дарыгердин орун басары

Коккозов Эртабылды
Эсенович

Жум. телефону:

0(3222) 7-11-26

Дисп. бөлүм башчысы

Моторов Улук
Толомушевич

Жум. телефону:

0(3222) 7-16-24

Уюштуруу бөлүмүнүн башчысы

Ташполотов Сабыр
Каналиевич

Жум. телефону:

0(3222) 7-15-95

Уюштуруу бөлүмүнүн башчысы

Жакыпова Батма
Кудайбердиевна

Жум. телефону:

0(3222) 7-15-76

Конц. бөлүмдүн башчысы

Жапарова Эльмира
Жаналиевна

Жум. телефону:

0(3222) 7-15-98

Баткен облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Тороев Сайпидин

Жум. телефону:

0(3622) 5-08-77
0(3622) 5-04-89
0(3622) 5-14-07

Эл. дареги:

batkens@inbox.ru

ВДЛ башчысы

Сыдыков Алимжан

Жум. телефону:

0(3622) 5-14-07

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Козубаев Закир
Нарбаевич

Жум. телефону:

0(3622) 5-04-89

Эпид. бөлүмдүн жардамчысы

Надырова Надира
Тураевна

Жум. телефону:

0(3622) 5-04-89

Баткен облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Тороев Сайпидин

Жум. телефону:

0(3622) 5-08-77
0(3622) 5-04-89
0(3622) 5-14-07

Эл. дареги:

batkens@inbox.ru

ВДЛ башчысы

Сыдыков Алимжан

Жум. телефону:

0(3622) 5-14-07

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Козубаев Закир
Нарбаевич

Жум. телефону:

0(3622) 5-04-89

Эпид. бөлүмдүн жардамчысы

Надырова Надира
Тураевна

Жум. телефону:

0(3622) 5-04-89
 • КР ССӨМ Республикалык СПИД борбору
 • Бишкек шаары
 • Чүй облусу
 • Талас облусу
 • Ысык-Көл облусу
 • Нарын облусу
 • Жалал-Абад облусу
 • Ош облусу
 • Баткен облусу

КР ССӨМ Республикалык СПИД борбору

Директор

Чокморова Умуткан
Жусуповна

Жум. телефону:

0(312) 30-10-75

Эл. дареги:

rospid@mail.ru

Директордун орун басары

Бекболотов Айбек
Абдылдаевич

Жум. телефону:

0(771) 31-05-11

Эл. дареги:

rospid@mail.ru

КР ССӨМ Республикалык СПИД борбору

Директор

Чокморова Умуткан
Жусуповна

Жум. телефону:

0(312) 30-10-75

Эл. дареги:

rospid@mail.ru

Директордун орун басары

Бекболотов Айбек
Абдылдаевич

Жум. телефону:

0(771) 31-05-11

Эл. почта:

rospid@mail.ru

СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча шаардык борбор

Башкы дарыгер

Карагулова Аида
Шайлообековна

Жум. телефону:

0(312) 43-40-76

Байланыш номурлары

0(312) 48-66-19
0(312) 43-40-76

Эл. дареги:

spid@dz.gov.kg

Чүй облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбор

Башкы дарыгер

Шерекеев Темирбек
Байышович

Жум. телефону:

0(312) 60-73-19
0(3138) 3-06-12

Моб. телефону:

0(703) 40-25-23
0(556) 25-06-67

Эпид. бөлүмдүн башчысы

Токталиева Россия
Шаршеновна

Жум. телефону:

0(312) 60-73-19
0(3138) 3-06-17

Моб. телефону:

0(559) 54-05-59
0(705) 54-05-59

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Бабаева Нурийла
Бабаевна

Жум. телефону:

0(3138) 7-40-18

Моб. телефону:

0(552) 33-81-88
0(705) 33-81-88

ВДЛ башчысы

Исаева Чурек
Орунбасаровна

Жум. телефону:

0(3138) 3-06-14

Моб. телефону:

0(551) 22-96-23
0(700) 27-47-27

Уюштуруу бөлүмүнүн башчысы

Асанова Айнура
Туйгунбековна

Жум. телефону:

0(3138) 3-06-17
0(312) 60-73-19

Моб. телефону:

0(559) 64-42-44
0(700) 60-61-69

Талас облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Алишерова Гульмира
Шайлообековна

Жум. телефону:

0(3422) 5-43-41

Дисп. бөлүмдүн дарыгери

Казыбаева Алтынказ
Осмоновна

Жум. телефону:

0(3422) 5-52-36

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Сыдыков Мирлан
Саякбаевич

Жум. телефону:

0(3422) 5-48-39

Ысык-Көл облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Огоева Шаршакан
Бакыевна

Жум. телефону:

0(3922) 5-97-59

Эл. почта:

ikspid@mail.ru sharshakan@mail.ru

Эпид. бөлүмдүн башчысы

Онгоева Дамира
Керимовна

Жум. телефону:

0(3922) 5-16 64

Эл. почта:

damira.ongoeva@mail.ru

Дисп. бөлүм башчысы

Исаева Чурек
Орунбасаровна

Жум. телефону:

0(3138) 3-06-14

Эл. дареги:

chinarakpaeva@mail.ru

Диагностика лабораториясынын башчысы

Акпаева Чынара
Токтогуловна

Жум. телефону:

0(3922) 5-08-58

Эл. дареги:

tasbaevazuzum@gmail.com

Нарын облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Бектурсунова Айнагул
Макиловна

Моб. телефону:

0(702) 10-06-60

Жум. телефону:

0(3522) 5-19-42
0(3522) 5-30-54

Эл. дареги:

naryn-spid@mail.ru

Эпидемиолог дарыгер

Касымбекова Майрамкул
Молдакуновна

Моб. телефону:

0(502) 08-67-67

Терапевт дарыгер

Омуралиева Роза
Кожошовна

Моб. телефону:

0(705) 63-02-27

Эпидемиолог дарыгер

Сооронбаев Болот
Жусупович

Моб. телефону:

0(772) 93-76-72

Жалал-Абад облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Сатарова Эльмира
Аскербаевна

Жум. телефону:

0(3722) 6-03-42
0(3722) 2-31-59
0(3722) 2-07-24

Эл. дареги:

aidsja@yandex.com

Эпид. бөлүмдүн башчысы

Матсакова Айзат
Исраиловна

Жум. телефону:

0(3722) 2-07-24

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Ерматова Айжан
Уметалиевна

Жум. телефону:

0(3722) 2-31-59

ВДЛ башчысы

Жолдошбаев Тойгонбай
Сыдыкович

Жум. телефону:

0(3722) 2-15-99

Ош облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Нарматова Эльмира
Балтабаевна

Жум. телефону:

0(3522) 5-51-99
0(3522) 7-16-02

Эл. дареги:

aidsosh1@gmail.com

Башкы дарыгердин орун басары

Коккозов Эртабылды
Эсенович

Жум. телефону:

0(3222) 7-11-26

Дисп. бөлүм башчысы

Моторов Улук
Толомушевич

Жум. телефону:

0(3222) 7-16-24

Уюштуруу бөлүмүнүн башчысы

Ташполотов Сабыр
Каналиевич

Жум. телефону:

0(3222) 7-15-95

Уюштуруу бөлүмүнүн башчысы

Жакыпова Батма
Кудайбердиевна

Жум. телефону:

0(3222) 7-15-76

Конц. бөлүмдүн башчысы

Жапарова Эльмира
Жаналиевна

Жум. телефону:

0(3222) 7-15-98

Баткен облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Тороев Сайпидин

Жум. телефону:

0(3622) 5-08-77
0(3622) 5-04-89
0(3622) 5-14-07

Эл. дареги:

batkens@inbox.ru

ВДЛ башчысы

Сыдыков Алимжан

Жум. телефону:

0(3622) 5-14-07

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Козубаев Закир
Нарбаевич

Жум. телефону:

0(3622) 5-04-89

Эпид. бөлүмдүн жардамчысы

Надырова Надира
Тураевна

Жум. телефону:

0(3622) 5-04-89

Баткен облустук СПИДдин алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча борбору

Башкы дарыгер

Тороев Сайпидин

Жум. телефону:

0(3622) 5-08-77
0(3622) 5-04-89
0(3622) 5-14-07

Эл. дареги:

batkens@inbox.ru

ВДЛ башчысы

Сыдыков Алимжан

Жум. телефону:

0(3622) 5-14-07

Дисп. бөлүмдүн башчысы

Козубаев Закир
Нарбаевич

Жум. телефону:

0(3622) 5-04-89

Эпид. бөлүмдүн жардамчысы

Надырова Надира
Тураевна

Жум. телефону:

0(3622) 5-04-89