Дарек: Бишкек ш., Логвиненко көч. 8

Суроолор боюнча: +996 (312) 30 07 53

Суроолор боюнча:

+996 (312) 30 07 53

Дарек:

Бишкек ш., Логвиненко көч. 8

Дш - Жм:

8:30 - 16:45

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин Республикалык СПИД борбору – өлкөдө ВИЧ илдетин аныктоо, дарылоо жана анын жайылышын алдын алуу боюнча иш-чаралардын толук комплексин жүзөгө ашыруучу мамлекеттик уюм.

Кыргыз Республикасында ВИЧтин алгачкы учурлары 30 жыл мурун катталган. Андан бери ВИЧ илдетинин дээрлик 11 миң учуру аныкталган, ВИЧ менен ооруган 2000ден ашуун көз жумду, анын ичинде 700дөн ашыгы СПИДден каза болгон.

СПИДге каршы күрөшүү кызматы 1989-жылы түзүлүп, ошондон бери улуттук жана жергиликтүү деңгээлдерде эл аралык тажрыйбаны киргизип, адаптациялоодо, өнөктөштүк мамилелерди түптөп, ВИЧти дарылоо жана алдын алуу боюнча программалардын ишмердигин координациялайт. Бул иштер илдеттин жайылышын токтотуп, СПИД эпидемиясын биротоло токтотуу максатын көздөйт.

30 жыл бою СПИДге каршы күрөшүү кызматы маалыматтарды чогултуп, өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык абалга талдоо жүргүзүп келет. Алынган маалыматтын негизинде ВИЧтин алдын алуунун жана дарылоонун акылга сыярлык жана заманбап чаралары иштелип чыгууда.

Бейтаптар менен иштөөдө биздин мамилебиз адам укуктарына, сый-урматка жана стигма менен басмырлоону болтурбоого негизделген. Жынысына, маданий, экономикалык, саясий, социалдык, гендердик айырмачылыктарга карабастан анонимдүүлүктү, купуялуулукту кепилдөө, бейтаптын макулдугу – уюмдун ишиндеги принциптер болуп саналат.

СПИД кызматы улуттук деңгээлде ВИЧке каршы мамлекеттик саясатты ишке ашырат, мыйзамдык базаны түзөт, адамдык жана техникалык потенциалды мобилизациялайт, жарандык коомдун лидерлери, мамлекеттик жана эл аралык уюмдар менен натыйжалуу диалогго көмөктөшөт.

Служба «СПИД» была создана в 1989 году и с тех пор работает на национальном и местном уровнях, внедряет и адаптирует международный опыт, выстраивает партнёрские отношения и координирует деятельность программ по лечению и профилактике ВИЧ, чтобы остановить распространение инфекции и окончательно покончить с эпидемией СПИДа.

Служба «СПИД» на протяжение 30 лет аккумулирует данные и анализирует   текущую эпидемиологическую ситуацию в стране. На основе полученной информации разрабатываются адекватные и современные меры профилактики и лечения ВИЧ. 

Наши подходы в работе с пациентами основаны на правах человека, уважении и отсутствии стигмы и дискриминации. Анонимность, конфиденциальность, согласие, независимо от гендерных, культурных, экономических, политических, социальных, сексуальных различий являются принципами работы организации.

Служба «СПИД» выстраивает государственную политику в отношении ВИЧ на национальном уровне, формирует законодательную базу, мобилизует человеческий и технический потенциал, способствует эффективному диалогу с лидерами гражданского общества, государственными и международными организациями.